Var finns mitt serienummer? Jag vill registrera min produkt

Produktens serienummer finns på den tekniska etiketten som sitter på enheten.

  • Looft Lighter I - Serienumret finns under handtaget och börjar med två bokstäver följt av en serie siffror

  • Looft Lighter X - Serienumret finns under handtaget och börjar med två bokstäver följt av en serie siffror

  • Batteri - Serienumret finns på undersidan och börjar med två bokstäver följt av en serie siffror

  • Laddare - Serienumret finns på undersidan och börjar med två bokstäver följt av en serie siffror

Följ den här länken för att registrera din produkt