GARANTI OCH RESERVDELAR

Våra produkter är byggda för att hålla. Men ibland händer det oväntade. Om det uppstår ett problem med din produkt, ger vi garanti enligt nedan.

BEGRÄNSAD GARANTI
Looft garanterar den ursprungliga ägaren att dess produkter är fria från defekter i utförande och material under deras tillämpliga garantiperiod, under förutsättning att nedanstående villkor uppfylls.

Garantin gäller endast den ursprungliga ägaren och omfattar inte produkter som har sålts på nytt.
Garantin gäller endast bostads- eller hushållsbruk.
Garantin är ogiltig om produkterna har ändrats på något sätt.
Garantin förutsätter att kunden använder produkten i enlighet med instruktionsmanualen och guiderna.
Produkten måste ha köpts från en auktoriserad återförsäljare.

Repor, normalt slitage och naturlig nedbrytning av färger och material under längre tid och användning täcks inte av garantin.

GARANTIPERIOD
3 ÅRS GARANTIPERIOD
Looft Lighter I – gäller för enheter som producerats 2018 eller senare. Tillverkningsåret anges med de två första siffrorna i serienummer. T.ex. US18..., EU18... – anger att tillverkningsåret är 2018

2 ÅRS GARANTIPERIOD
Looft Lighter X
Looft Lighter I – gäller för enheter som producerats 2017 eller tidigare. Tillverkningsåret anges med de två första siffrorna i serienummer. T.ex. US17..., EU17... – anger att tillverkningsåret är 2017.

Vi kan komma att göra ändringar av produkter och design mellan tiden då du köpte din produkt och skickade in ett garantianspråk. Alla produkter som fortfarande omfattas av tillämplig garanti och som inte kan ersättas med en identisk produkt kommer att ersättas med en likvärdig modell.

HUR MAN SKICKAR IN ETT GARANTIANSPRÅK
Vänligen använd vårt formulär för att skicka in ett supportärende. Vi försöker återkomma till dig så fort som möjligt.