Hur använder jag Looft Lighter I?

Tänd din grill med Looft Lighter I

1. Kom igång – Gör i ordning en hög med det bränsle du vill använda, t.ex. kol, briketter eller ved. Rör vid högen med Looft Lighters spets och tryck på knappen.

2. FORTSÄTT MOT SAMMA PUNKT — Håll din Looft Lighter riktad mot samma punkt i cirka 60 sekunder.

3. Backa lite — när gnistor eller glöd dyker upp, dra tillbaka din Looft Lighter 5–10 cm. Avståndet hjälper värmen att sprida sig och snabbar på processen.

Kolla in den här videon för instruktioner

 

Tänd din öppna spis med Looft Lighter I

1. Kom igång — börja med att blåsa varm luft upp i skorstenen i cirka 30 sekunder för att få igång draget och minska mängden rök som kommer ut i ditt rum.

2. Starta — lägg lite tidningspapper mellan veden, placera toppen av din Looft Lighter mot pappret och tryck på knappen.

3. Backa lite — när det har tagit fyr, dra tillbaka den lite och fortsätter att sikta på samma punkt i 60 sekunder eller tills du har fått igång en bra brasa.

Kolla in den här videon för instruktioner