Hur många gånger kan jag tända kol med Looft Lighter X?

Med Looft Lighter X kan du tända upp till tio gånger på en laddning vid optimal användning. Hur många gånger du kan tända beror också på tätheten hos ditt bränsle, t.ex. kol eller ved, samt hur mycket erfarenhet du har av att använda produkten.