Hur mycket el förbrukar en Looft Lighter?

Looft Lighter I förbrukar 1800 W (EU) och 1500 W (USA) per timme. Men eftersom Looft Lighter I inte används mer än några minuter åt gången, är driftkostnaden mycket låg. Cirka 3 öre per minut.