Var ska jag förvara min Looft Lighter?

När du inte använder din Looft Lighter, ska du förvara den inomhus i en torr miljö. Looft Lighter ska inte förvaras utomhus.